DÁNG TÓC SÓNG NƯỚC

Tóc ngang vai tạo kiểu sóng nước có phù hợp không.❤❤❤
Và màu tóc nâu Tây sáng các bạn nhé