DÁNG TÍC SÓNG DUỖI

Xoăn sóng duỗi! Dáng tóc duy nhất đạt được hai yếu tố trẻ và sang trọng