DÁNG CÚP PHỒNG

Nếu sự thay đổi là xứng đáng! Nếu bạn thấy đẹp thì Bắc Trần Tiến cảm ơn các bạn vì đã cảm nhận được những gì BTT đã làm. Mình đã thuyết phục bạn gái cắt tóc ngắn vì tóc mỏng và có đôi vai cân đối thì sẽ phù hợp! và màu thực vật thì không thể phủ nhận cho độ bền gấp 5 lần màu thường