DÁNG TÓC CÚP PHỒNG NGANG VAI

Một số bạn gái hỏi Bắc Trần Tiến màu tóc đen và màu nâu đen để dáng cúp phồng có trẻ không!
Và dáng cúp phồng có phù hợp với những bạn gái khuôn mặt tròn không
Và đây là mẫu tóc Bắc Trần Tiến làm nhanh để trả lời cho các bạn nhé!